Prawa kobiet w ciąży
pixabay.com
- 10 Grudnia 2020

Prawa kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży są szczególnie chronione prawem, a także mają dostęp do wielu przywilejów, na które mogą sobie pozwolić z racji swojego stanu. Ciężarne mogą liczyć zarówno na wsparcie od strony pracodawcy, jak również to płynące od służby zdrowia w aspekcie zdrowia fizycznego oraz psychicznego.

Ciąża to szczególny moment w życiu każdej kobiety. Z pewnością przyszłe mamy starają się robić wszystko, aby ich dzieci rozwijały się w prawidłowy sposób. W tym czasie panie szczególnie zwracają uwagę na prowadzony przez siebie tryb życia. Nie każda kobieta w ciąży wie, że z racji jej stanu przysługują jej istotne prawa, z których może śmiało korzystać. Pomimo iż ich zdecydowana większość jest chroniona prawnie, w związku z tym wszyscy mają obowiązek ich przestrzegania, to niektóre wynikają z ogólnie przyjętych wzorców zachowania, których ciężarna może się domagać. Przywileje te odnoszą się do kwestii dotyczących opieki zdrowotnej i psychologicznej, jak również pozostania w stosunku do pracy.

Zdrowotne i psychologiczne prawa ciężarnych

Jednym z najważniejszych praw przysługujących kobiecie w ciąży jest korzystanie z opieki medycznej bez obowiązku stania w kolejce. To prawo dotyczy pań, które aktualnie znajdują się w stanie błogosławionym, a także tych w czasie porodu i okresu połogu, liczącego sześć tygodni po urodzeniu dziecka. W żadnym z tych trzech okresów nikt nie ma prawa żądać od ciężarnej dowodu ubezpieczenia, gdyż ten przywilej przysługuje im bez względu na to, czy są ubezpieczone. Wystarczy, że kobieta ma ze sobą zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę lub lekarza pierwszego kontaktu wraz z dowodem tożsamości i ewentualnym skierowaniem na badania. Dodatkowo kobiecie w ciąży przysługuje możliwość przyśpieszenia terminu wizyty lekarskiej, która może zostać zrealizowana najpóźniej do siódmego dnia roboczego w placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym przypadku skierowania do specjalisty, między innymi do kardiologa czy chirurga, od kobiet ciężarnych powinny być rozpatrzone tego samego dnia lub w ciągu tygodnia. W sytuacji nie przyjęcia skierowania w określonym terminie, ciężarna ma prawo złożyć skargę do kierownictwa placówki lub wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kobieta może również stworzyć swój własny „plan porodu”, w którym określi na jakie działania lekarzy w trakcie ciąży wyrazi zgodę, czego od nich oczekuje, a także jak wyobraża sobie poród. Plan powinien zostać stworzony przy współpracy z ginekologiem lub położną, a także znajdować się w dokumentacji medycznej pacjentki. Jednakże ciężarna musi pamiętać, że nie zawsze uda się zrealizować założone przez nią punkty. Oprócz tego kobieta w ciąży może zastrzec, że chciałby aby jej ciążę prowadziła wykwalifikowana położna, pod warunkiem, że płód rozwija się prawidłowo. W tej sytuacji przyszła mama może konsultować z nią swój stan zdrowia, a także wyniki wykonywanych badań.

W trakcie porodu ciężarna ma prawo do zachowania intymności, co oznacza, że na sali porodowej może znajdować się wyłącznie wskazany przez nią personel medyczny. To prawo nie obowiązuje w szpitalu klinicznym, który jest placówką naukowo-dydaktyczną. Zatem nie może ona zastrzec, że nie życzy sobie obecności studentów. Dodatkowo może zażyczyć sobie obecności bliskiej osoby, w tym małżonka, rodzica czy rodzeństwa, w czasie porodu oraz podczas wizyt kontrolnych. Lekarz powinien uszanować ten przywilej, jednakże może odmówić wykonania go w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, a także ze względu na stan pacjentki.

W sytuacji komplikacji w trakcie ciąży, między innymi w przypadku, gdy dziecko urodzi się z wrodzonymi wadami lub przyjdzie na świat jako wcześniak, w związku z czym jego masa urodzeniowa znacząco będzie obiegać od normy, szpital, który przyjmował poród pacjentki, ma obowiązek zapewnienia jej opieki psychologa. Co więcej, jeżeli w trackie ciąży kobieta miewa tendencję do długotrwałego złego samopoczucia, które powoduje stany lękowe i depresyjne, to sama może zgłosić się do poradni zdrowia psychicznego.

Po porodzie kobieta ma prawo do skorzystania z poradnictwa laktacyjnego, w trakcie którego pozna zasady prawidłowej laktacji i nauczy się w jaki sposób odpowiednio przykładać swojego malucha do piersi w trakcie karmienia. Wszelkich niezbędnych informacji dostarczy jej położona.

Prawa ciężarnych w pracy

Przede wszystkim czas pracy ciężarnej nie powinien przekraczać ośmiu godzin, nawet w sytuacji, gdy umowa zawarta z pracodawcą stanowi inaczej. Kobiecie przysługuje też prawo do wynagrodzenia za nieprzepracowane godziny. Kobieta w ciąży nie powinna pracować na nocne zmiany. Pracodawca ma obowiązek zmienić swojej podopiecznej godziny pracy, a jeżeli jest to niemożliwe to może przenieść ją na inne stanowisko, które nie wymaga pracy w godzinach nocnych. W przypadku różnicy w wynagrodzeniu, kobiecie przysługuje prawo do dodatku wyrównawczego. Z kolei w sytuacji, gdy czasowa zmiana miejsca pracy również nie dojdzie do skutku, to szef ma obowiązek zwolnienia kobiety ze świadczenia pracy w tym okresie. Oczywiście, za ten czas kobieta powinna mieć wypłacone wynagrodzenie. Poza tym pracodawca nie może bez zgody kobiety delegować ją w inne miejsce pracy, a także oferować jej pracy w systemie przerywanego czasu z dłuższą przerwą w ciągu dnia.

Kobieta w ciąży nie powinna wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych bądź szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć wpływ na zdrowie jej i dziecka, przebieg ciąży oraz karmienie piersią. Do tych prac szczególnie zaliczają się te wymagające zwiększonej aktywności fizycznej, jak ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężkich przedmiotów, wykonywanie prac i obsługa maszyn, które wiążą się ze zwiększonym użyciem siły, przewożenie ładunków na wózkach jedno- i dwukołowych czy prace w pozycji wymuszonej. Poza tym kobieta nie powinna być narażona na prace w warunkach nieodpowiedniej temperatury, hałasu, silnego oddziaływania pola magnetycznego oraz promieniowania, o podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu, kontaktu ze szkodliwymi substancjami biologicznymi lub chemicznymi. Oprócz tego ciężarne pracujące przy monitorze mogą w pozycji siedzącej spędzać nie więcej niż 50 minut w czasie jednej godziny pracy, co gwarantuje im dziesięciominutową przerwę wliczaną do czasu pracy. Z kolei w przypadku pracy stojącej, kobieta nie może pozostawać w tym stanie jednorazowo dłużej niż piętnaście minut. Bezpośrednio po nim przysługuje jej piętnastominutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Dodatkowo pracodawca nie ma prawa wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę w trakcie trwania ciąży, chyba że ciężarna była na okresie próbnym, liczącym mniej niż miesiąc; bez wypowiedzenia z jej winy, jeśli taką decyzję podjęła organizacja związkowa, reprezentująca kobietę lub gdy pracodawca ogłosi upadłość. Jeżeli ciężarna jest zatrudniona na czas określony, którego termin przypada po zakończeniu trzeciego miesiąca ciąży, to umowa będzie automatycznie przedłużona do czasu porodu i dopiero wtedy wygaśnie.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj portalparentingowy.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News