Dziecko na lekcji online
Unsplash/ NAJJAR (CC0 Domena publiczna)
Jessika Piechocka - 9 Listopada 2020

Czy nauka wychowania do życia w rodzinie powinna być obowiązkowa?

Nauka wychowania do życia w rodzinie to temat wywołujący wiele sprzecznych emocji. Aktualnie przedmiot ma status przedmiotu nadobowiązkowego. Czy to powinno się zmienić?

Przedmiot szkolny - wychowanie do życia w rodzinie, inaczej WDŻ, to jeden z nieobowiązkowych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej i średniej.

Czy wychowanie do życia w rodzinie jest potrzebne?

Przedmiot wychowania do życia w rodzinie realizowany jest w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, w szkołach ponad podstawowych: branżowej szkole I stopnia, w klasach I-III liceum ogólnokształcącego i w klasach I-III technikum.

Wychowanie do życia w rodzinie nie jest obowiązkowe. Rodzice, którzy nie chcą, aby ich dziecko uczęszczało na zajęcia, mogą je zwolnić. Informacja niechodzenia na zajęcia znajduje się na świadectwie szkolnym. Na dyplomie znajdzie się informacja, czy dziecko uczestniczyło, czy nie uczestniczyło na zajęcia, nie pojawi się natomiast ocena z przedmiotu.

Zajęcia trwają jeden semestr i obejmują 14 godzin lekcyjnych. Część zajęć realizowana jest osobno dla chłopców i dziewczynek

Przedmiot wychowania do życia w rodzinie ma na celu wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci. Przekazywana jest na nim podstawowa wiedza o okresie dojrzewania, tematy związane z egzystencją, kształtowanie hierarchii wartości oraz tematy związane z życiem seksualnym.

Program nauczania do życia w rodzinie

Lekcje nauczania do życia w rodzinie mają sześć głównych działów tematycznych:

  • rodzina;
  • dojrzewanie;
  • seksualność człowieka;
  • życie jako fundamentalna wartość;
  • płodność;
  • postawy.

Według wymieniony powyżej działów po zakończeniu ich uczeń, powinien nabyć określoną wiedzę.

Rodzina - uczeń wie, co składa się na dojrzałość do małżeństwa i założenia rodziny; zna kryteria wyboru współmałżonka, motywy zawierania małżeństwa i czynniki warunkujące trwałość i powodzenie relacji małżeńskiej i rodzinnej.

Dojrzewanie - uczeń wskazuje różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców; wyjaśnia, na czym polega identyfikacja z własną płcią; zna zagrożenia okresu dojrzewania, takie jak: uzależnienia chemiczne i behawioralne, presja seksualna, pornografia, cyberseks, prostytucja nieletnich; potrafi wymienić sposoby profilaktyki i przeciwdziałania.

Seksualność człowieka - uczeń określa pojęcia związane z seksualnością: męskość, kobiecość, komplementarność, miłość, wartość, małżeństwo, rodzicielstwo, odpowiedzialność; wyjaśnia, na czym polega i czego dotyczy integracja seksualna; rozumie znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości oraz budowaniu trwałych i szczęśliwych więzi; charakteryzuje związek istniejący pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i odpowiedzialnością; omawia problemy związane z przedmiotowym traktowaniem człowieka w dziedzinie seksualnej.

Życie jako fundamentalna wartość - uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że życie jest wartością; rozumie, na czym polega planowanie dzietności rodziny; wie, jakie aspekty należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji prokreacyjnych.

Płodność - uczeń przedstawia problem niepłodności; określa jej rodzaje, przyczyny, skutki; wyjaśnia, na czym polega profilaktyka i leczenie; definiuje pojęcie antykoncepcji i wymienia jej rodzaje, dokonuje oceny stosowania poszczególnych środków antykoncepcyjnych w aspekcie medycznym, psychologicznym, ekologicznym, ekonomicznym, społecznym i moralnym.

Postawy - uczeń potrafi wymienić i uzasadnić normy chroniące życie małżeńskie i rodzinne oraz sprzeciwić się naciskom skłaniającym do ich łamania; wie, że aktywność seksualna, jak każde zachowanie człowieka podlega odpowiedzialności moralnej; radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj portalparentingowy.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News