Świadczenie mama 4 plus
pixabay.com tookapicKom
Weronika Wasiak - 22 Listopada 2020

Dla kogo świadczenie Mama 4 plus? Przez jedną rzecz możesz go nie dostać

Komu świadczenie Mama 4 plus może nie zostać przyznane? Szczególnie uważni powinni być ubiegający się o nie tatusiowie. Jeden szczegół może wszystko zmienić.

Świadczenie Mama 4 plus weszło w życie z dniem 1 marca 2019 roku i przysługuje osobom w wieku emerytalnym, które wychowały przynajmniej czworo dzieci. By jednak móc skorzystać z programu, należy spełnić również pozostałe kryteria.

Komu przysługuje świadczenie Mama 4 plus?

Jak możemy przeczytać na stronie Nowości.com.pl, do końca stycznia tego roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło około 63 tysiące wniosków. Blisko 5 tysięcy złożono w samym województwie kujawsko-pomorskim. Krystyna Michałek, rzeczniczka regionalna ZUS, podała, że "najwięcej ubiegających się o świadczenie ma od 60 do 69 lat, ale 14 mam jest wieku 90-99 lat".

Z programu mogą skorzystać kobiety, które zajmowały się wychowaniem czwórki lub więcej dzieci. By otrzymać świadczenie, muszą one uhonorować wkład włożony w poświęcenie się opiece nad dziećmi.

Co więcej, ze świadczenia skorzystać mogą również ojcowie, którzy po śmierci lub odejściu matki samotni wychowywali potomstwo.

Rzecznika ZUS w kujawsko-pomorskim wyjaśniła, że z 4,5 tysiąca wniosków złożonych w tym regionie, 11 należało do mężczyzn.

Komu świadczenie nie zostanie przyznane?

"Świadczenie ma charakter uznaniowy i każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Uznaniowy nie oznacza dowolny. W każdej sprawie o przyznanie świadczenia ocenia się sytuację materialną wnioskodawcy. Jeśli pobiera on świadczenie niższe od najniższej emerytury, to świadczenie rodzicielskie uzupełni je do kwoty tej minimalnej emerytury. [...] Całą kwotę dostanie ten, kto nie ma prawa do żadnego świadczenia - wyjaśniła Krystyna Michałek.

Na stronie Nowości.com.pl możemy przeczytać również, że każdy, kto ubiega się o świadczenie, do wniosku musi dołączyć:

  • do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci,
  • ich numery PESEL,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
  • oświadczenie o innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Jednocześnie serwis podkreśla, że ojcowie chcący skorzystać z programu muszą podać datę śmierci matki dzieci lub datę ich porzucenia przez nią.

Co ważniejsze, ze świadczenia nie będą mogli skorzystać ci ojcowie, "których pozbawiono władzy rodzicielskiej lub im ją ograniczono i ci, którzy nie mogli wychowywać dzieci, ponieważ byli np. w zakładzie karnym".

Źródło: Nowości.com.pl

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj portalparentingowy.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News