z ostatniej chwili
własne
Jessika Piechocka - 16 Grudnia 2020

Minister edukacji opowiedział o zmianach w egzaminach ósmoklasisty i maturach. Ważne szczegóły

16 grudnia odbyła się konferencja ministra edukacji. Przemysław Czarnek opowiedział o szczegółach i zmianach w egzaminie ósmoklasisty i maturach.

Matura i egzaminy ósmoklasisty wzbudzają w uczniach wiele emocji. Ostatnio z powodu panującej pandemii dzieci nie wiedziały, jak w obecnym roku szkolnym będą wyglądały egzaminy. Informacje na ten temat podczas konferencji podało MEN.

Zmiany w maturach i egzaminach ósmoklasisty

Matura rozszerzona nie będzie obowiązkowa, nie będzie również matury ustnej. Do 23 grudnia będzie przygotowany harmonogram egzaminów.

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - poinformowało MEN.

Według słów Czarnka język polski będzie zdecydowanie łatwiejszy. Podobnie będzie z egzaminem z matematyki i języka obcego - ich poziom ma być łatwiejszy, dodatkowo egzamin z matematyki ma zawierać mniej zadań.

Minister zdrowia zabrał głos ws. powrotu do szkół. Minister zdrowia zabrał głos ws. powrotu do szkół. "Niewielka szansa na powrót starszych dzieci"Czytaj dalej

Przemysław Czarnek podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Czarnek poinformował o wielu zmianach w maturach oraz egzaminach ósmoklasistów, które mają się odbyć w 2021 roku. Jedną z najważniejszych będzie sposób przeprowadzenia egzaminów.

Egzaminy będą przeprowadzone w systemie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach. Wszystkie egzaminy ustne będąnieobowiązkowe, a przystąpić do nich będą mogli uczniowie, dla których wynik z egzaminu ustnego będzie niezbędny do rekrutacji na studia.

Decyzje MEN

Zmiany będą dotyczyły również matematyki. Ograniczone zostaną wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów. MEN obniżyło ogólną liczbę puntów do zdobycia (z 50 do 45 pkt) oraz zmniejszył liczbę zadań otwartych. Zamiast dziewięciu zadań będzie siedem.

Jeżeli chodzi o geografię, to usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata - napisano w rozporządzeniu na temat arkusza geografii.

Zdający nie będą musieli przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Przedmiot rozszerzony również będzie tylko dla chętnych tak jak egzaminy ustne.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego będzie trwał 120 minut. Wprowadzone zostaną zmiany programowe m.in. skrócona lista lektur obowiązkowych. Maksymalnie będzie można uzyskać 45 punktów. Temat będzie można wybrać spośród dwóch: rozprawka lub opowiadanie. W wypracowaniu uczeń będzie mógł odnieść się do dowolnej wybranej lektury obowiązkowej, która będzie spełniała warunki tematu.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki będzie trwał 100 minut. Maksymalnie będzie można uzyskać 25 punktów. Na egzaminie pojawią się cztery otwarte zadania.

Egzamin ósmoklasisty z języka nowożytnego będzie trwał 90 minut. Oczekiwany będzie średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych - A2. Maksymalna liczba punktów to 55. Na egzaminie pojawi się również mniejsza liczba zadań otwartych.

Egzamin maturalny w 2021 roku

Obowiązkowy język polski będzie trwał 170 minut. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów. Pojawią się trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Część ustna nie będzie obowiązkowa.

Obowiązkowa matematyka będzie trwała 170 minut. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Na egzaminie pojawi się siedem zadań otwartych.

Obowiązkowy język obcy będzie trwał 120 minut. Maksymalnie można będzie uzyskać 50 punktów. Część ustna nie będzie obowiązkowa.

Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym nie jest obowiązkowe.

Artykuły polecane przez redakcję Portal Parentingowy:

Źródło: konferencja; Wp.pl; PolsatNews.pl

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj portalparentingowy.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News