portalparentingowy.pl
Dziecięcy udar mózgu

pixabay.com

Dziecięcy udar mózgu

21 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Jan Hylla

Udostępnij:

Jedno ze schorzeń, które w masowej świadomości zarezerwowane jest dla dorosłych lub wręcz osób starszych może stanowić śmiertelne zagrożenie dla dziecka. Dziecięcy udar mózgu, choć rzadki, może być niezwykle groźny, dlatego warto wied

Czym jest udar mózgu?

Udar mózgu, znany również jako apopleksja to zespół objawów, które związane są z nagłym wystąpieniem zaburzenia czynności mózgu. Powstaje w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i trwa przynajmniej 24 godziny. Udar może być wywołany wylewem krwi do mózgu lub zatrzymaniem jej dopływu tamże. W przypadku dzieci jest to niezwykle rzadkie schorzenie, ponieważ występuje ono w przypadku mniej niż 2,5/100 000 dzieci na rok. Najczęściej są to udary okołoporodowe, w dalszej kolejności żylne. Podział pomiędzy krwotocznymi a niedokrwiennymi przebiega mniej więcej w osi 50-50.

Przyczyny wystąpienia dziecięcego udaru mózgu

Dziecięcy udar mózgu to niezwykle rzadka dolegliwość, badania w tym kierunku nie są natomiast jeszcze dostatecznie rozwinięte i tylko w połowie przypadków, udaje się ustalić konkretną przyczynę. Do tych najczęściej występujących przyczyn zaliczane są:

 • Wady serca wrodzone i nabyte

 • Choroby zapalne takie jak zapalenie opon mózgowo rdzeniowych lub infekcje

 • Choroby metaboliczne

 • Skurcze naczyń

 • Choroby hematologiczne

 • Autoimmunologiczne zapalenia naczyń

 • Waskulopatie

 • Uszkodzenia naczyń

 • Układowe choroby naczyń

W przypadku nastolatków pod uwagę należy również wziąć możliwość zażycia substancji psychoaktywnych. Zażywanie narkotyków może spowodować obkurczenie naczyń krwionośnych i mózgowych. Szczególnie niebezpieczna dla młodych ludzi w tym zakresie jest kokaina.

Objawy dziecięcego udaru mózgu

Objawu dziecięcego udaru mózgu są praktycznie tożsame z tymi, jakie występują u dorosłych, a to oznacza, że możemy się spodziewać:

 • Napadów drgawek

 • Zaburzeń czynności połykania

 • Problemów z równowagą

 • Okresowych problemów ze wzrokiem

 • Zaburzeń równowagi

 • Zaburzeń mowy

 • Utraty przytomności

O ile te objawy są łatwe do zaobserwowania u dzieci starszych, tak u najmłodszych w toku obserwacji dziecka można zauważyć zwiększoną senność, drażliwość, ciężki do opanowania płacz dziecka. Typowe również u najmłodszych są drgawki idące w parze z zaburzeniami oddechowymi. Cechą typową jest nagłe pojawienie się objawów.

Diagnostyka potwierdzająca

Diagnostyka w kierunku udaru opiera się na obserwacji, badaniu neurologicznemu, wywiadowi z rodzicami, które to nakierowują lekarza na zlecenie właściwych badań potwierdzających lub wykluczających wystąpienie udaru.

Jeśli po zebraniu podstawowych informacji lekarz przypuszcza wystąpienie udaru, konieczne jest zlecenie tomografii komputerowej głowy w trybie natychmiastowym. Badanie to jest kluczowe, aby rozróżnić formę udaru (niedokrwienny lub krwotoczny). Następnie przeprowadzany jest szereg innych badań mających na celu ustalenie przyczyny i stanu dziecka. Zaliczane są do nich poza morfologią badania:

 • Echokardiograficzne

 • Glukozy we krwi

 • Poziomu lipidów

 • Elektrolitów

 • Parametrów układu krzepnięcia

 • Bakteriologiczne

Leczenie i rokowania

W przypadku wystąpienia dziecięcego udaru mózgu czynnikiem kluczowym będzie czas. W przypadku udaru niedokrwiennego (ale też każdego innego) leczenie musi zacząć się możliwie jak najszybciej, równolegle z diagnostyką. Młody pacjent powinien być hospitalizowany w placówce wysoko specjalistycznej, ponieważ od poziomu opieki zdrowotnej w pierwszych godzinach i dniach od wystąpienia udaru będą zależeć rokowania dziecka.

W leczeniu konieczne jest uwzględnienie wielu czynników takich jak pracę układu sercowo – naczyniowego, układu oddechowego, ciśnienie. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego nawodnienia czy kontrola glikemii. W leczeniu dziecięcego udaru mózgu uzależnione jest również od jego przyczyny, obejmuje ono szeroki zakres działań, od leczenia przeciwzakrzepowego i antyagregacyjnego do transfuzji krwi lub operacji chirurgicznej w przypadku wystąpienia znacznych krwiaków wewnątrzczaszkowych.

Leczenie udaru mózgu u dziecka powinno również obejmować leczenie przyczyny udaru, aby mieć pewność, że problem został zażegnany. Przyczynami, które wymagają szczególnego zajęcia się są zapalenia opon mózgowo rdzeniowych oraz wady serca.

Po udarze praktycznie zawsze konieczna jest rehabilitacja pacjenta, która często jest warunkiem poprawy jakości życia po udarze lub pomostem do powrotu do pełnej sprawności.

Jeśli chodzi o rokowania w przypadku udaru mózgu u dzieci, to statystyki nie są optymistyczne. Współczynnik zgonów sięga około 10%, u 20% pacjentów obserwowane są nawroty. Nie znaczy to jednak, że nie ma możliwości pełnego powrotu do zdrowia. Choć trzeba być świadomym, że po udarze konieczna będzie stała opieka specjalisty neurologa.

Bibliografia

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zdrowie/udar-mozgu-u-dziecka-czy-u-dzieci-ta-choroba-w-ogole-wystepuje-aa-yH5r-ha8Z-fQTz.html#leczenie-udaru-mozgu-u-dzieci

https://neurologia-dziecieca.pl/neurologia\_36-13-18.pdf

https://onkolmed.pl/udar-mozgu-u-dzieci-przyczyny-objawy-rozpoznanie-leczenie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Udar\_m%C3%B3zgu

undefined

Podobne artykuły

dziecko

Zdrowie

Badania pokazują, że dzieci wytwarzają słabsze przeciwciała przeciwko koronawirusowi. Czy są bardziej narażone na zachorowanie?

Czytaj więcej >
Zespół Reye’a – przyczyny, objawy, sposoby leczenia

Zdrowie

Zespół Reye’a – przyczyny, objawy, sposoby leczenia

Czytaj więcej >
Toksoplazmoza

Zdrowie

Toksoplazmoza

Czytaj więcej >
Depresja poporodowa

Zdrowie

Depresja poporodowa

Czytaj więcej >
Zespół Blooma – co to jest, jak się objawia, jakie są przyczyny i sposoby leczenia?

Zdrowie

Zespół Blooma – co to jest, jak się objawia, jakie są przyczyny i sposoby leczenia?

Czytaj więcej >
Escherichia coli w moczu

Zdrowie

Escherichia coli w moczu

Czytaj więcej >