portalparentingowy.pl
Indywidualny kalendarz szczepień dla dziecka

unsplash.com/Echo Grid

Indywidualny kalendarz szczepień dla dziecka

21 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Jan Hylla

Udostępnij:

W większości przypadków dzieci szczepione są zgodnie z ustalonym i rekomendowanym przez GIS kalendarzem szczepień. W pewnych sytuacjach, które mogą wynikać z zaniedbania rodziców, choroby dziecka lub innych zdarzeń losowych zdarza się

Dlaczego powinno się szczepić dzieci?

Żeby zacząć rozmowę o indywidualnym kalendarzu szczepień, należy skupić się na szczepieniach w ogóle. Procedura szczepienia polega na niczym innym niż podanie antygenu chorobotwórczego do organizmu dziecka w celu wywołania reakcji tworzącej przeciwciała, które skutecznie będą mogły sobie w przypadku ponownego, niekontrolowanego kontaktu z chorobotwórczym patogenem.

Szczepienia ochronne stanowią obecnie najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą metodę ochrony zdrowia, zwłaszcza u najmłodszych, przeciwko wielu groźnym chorobom. W przypadku chorób zakaźnych, szczepienia spełniają też swoją rolę w powstrzymywaniu gwałtownego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, których transmisja jest stosunkowo prosta – np. ospa wietrzna.

Na czym polega indywidualny kalendarz szczepień?

Szczepienia w większości przypadków przeprowadzane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez GIS. Dzieciom podaje się określone dawki szczepień w określonym momencie ich życia. Są jednak sytuacje, mniej lub bardziej losowe, kiedy dziecko nie jest w stanie przyjąć szczepionki w terminie zalecanym przez GIS. Wówczas lekarz pediatra powinien przedstawić rodzicom lub opiekunom prawnym propozycję indywidualnego kalendarza szczepień dla dziecka, który będzie uwzględniał obowiązkowe szczepienia, możliwość podania szczepień nieobowiązkowych, oraz oczywiście terminy wykonania tych szczepień.

Dla kogo jest przeznaczony indywidualny kalendarz szczepień?

Indywidualny kalendarz szczepień dedykowany jest tym dzieciom, u których nie ma możliwości zaszczepienia zgodnie z corocznym ramowym programem szczepień. Przyczyn opóźnień może być wiele. Do najczęstszych należą – choroby dziecka w okresie, na który przypada szczepienie obowiązkowe. Uzyskanie kwalifikacji do szczepienia każdorazowo podlega bowiem ocenie lekarza pediatry. Zdarzają się sytuacje, kiedy lekarz nie dopuszcza dziecka do szczepienia ze względu na stan zdrowia, słabe wyniki krwi lub przechodzoną w momencie kwalifikacji infekcję (choć zdarzają się również pediatrzy, którzy zalecają szczepić dzieci również podczas przechodzonej infekcji). Inną częstą przyczyną opóźnienia w szczepieniu są zaniedbania lub decyzje rodziców dziecka. O ile zaniedbanie może wynikać z pomyłki lub ogólnie złej sytuacji społeczno – ekonomicznej rodziców ich niewiedzy lub braku właściwego wyjaśnienia zagadnienia, tak świadoma decyzja o unikaniu przymusowego szczepienia tworzy groźny precedens. Na popularności bowiem zyskują ruchy antyszczepionkowe, których argumenty nie posiadają wystarczającej legitymizacji w środowisku naukowym, a następstwa braku powszechnych szczepień mogą być niebezpieczne w kontekście całej populacji (czego doskonałym przykładem jest pandemia SARS CoV2). Przeciwwskazania zdrowotne do podania szczepionki mogą mieć charakter zarówno przejściowy jak i trwały. Do przeciwskazań przeciwko podaniu szczepionki zaliczamy:

  • Zakażenia bakteryjne o ciężkim przebiegu

  • Przewlekłe choroby

  • Wrodzone lub nabyte niedobory odporności

  • Silna reakcja alergiczna na wcześniejsze szczepienie lub którykolwiek ze składników szczepionki

Zdarza się, że rodzice uważają, że u dziecka występują przeciwwskazania do szczepienia, które tak naprawdę nimi nie są. Można do takich sytuacji zaliczyć:

  • Wcześniactwo dziecka

  • Kontakt z osobą chorą

  • Przyjmowanie antybiotyków

  • Choroby takie jak porażenie mózgowe

  • niedożywienie

Jak wygląda planowanie indywidualnego kalendarza szczepień, jakie są wymagane dokumenty?

Indywidualny kalendarz sczepień ustalany jest przed lekarza, który ma dostęp do pełnej dokumentacji medycznej dziecka. Ważne jest, aby przekazać mu do wglądu książeczkę zdrowia i kartę szczepień dziecka. Posiadając wiedzę wynikającą z tych dokumentów, znając opóźnienia i ewentualną skalę zaniedbań lekarz jest w stanie zaplanować dalsze kroki w celu przeprowadzenia (przynajmniej obowiązkowych) szczepień dziecka. Jak sama nazwa wskazuje, będą one różne dla każdego przypadku, ponieważ zarówno opóźnienia jak i skala zaniedbań może się znacząco różnić.

W przypadku, kiedy do szczepień nie doszło w związku ze świadomymi działaniami podejmowanymi przez rodziców, warto, aby lekarz spróbował przeprowadzić rozmowę pouczająco – wyjaśniającą z rodzicami. Wiele osób opiera bowiem swoje przekonania na niezweryfikowanych źródłach. A nie powinniśmy ryzykować zdrowia dziecka. W żadnych okolicznościach.

Bibliografia

https://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/rozwoj-dziecka,indywidualny-kalendarz-szczepien-dla-dziecka---kto-powinien-z-niego-skorzystac-,artykul,59585228.html#dlaczego-szczepienie-jest-wazne-dla-dziecka

https://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/czym-polega-indywidualny-kalendarz-szczepien/

https://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/o-zdrowiu/informacje/indywidualny-kalendarz-szczepien.html

https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/technika\_organizacja\_szczepien/99222,kto-decyduje-o-indywidualnym-kalendarzu-szczepien-ochronnych-u-niemowlecia

https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/technika\_organizacja\_szczepien/184091,ustalanie-indywidualnego-kalendarza-szczepien

undefined

Tagi:

Jan HyllaAutor

Jan Hylla

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: [email protected]

Podobne artykuły

Zdrowie

Eko menstruacja? Koniec ery jednorazowych produktów higienicznych!

Czytaj więcej >

Zdrowie

Zdrowe nawyki żywieniowe — jak przekazywać je dziecku od najmłodszych lat?

Czytaj więcej >

Zdrowie

Problemy z jedzeniem u dzieci w wieku przedszkolnym

Czytaj więcej >

Zdrowie

Zanieczyszczenie toksynami dotyczy także organizmów naszych dzieci. Czas na rewolucję w myśleniu!

Czytaj więcej >

Zdrowie

Zbiórka dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. "Madko Polko, przepuść na głupoty!"

Czytaj więcej >

Zdrowie

Na ciele chłopca pojawiła się dziwna wysypka. Kilka godzin później wylądował w szpitalu

Czytaj więcej >