Wyszukaj w serwisie
Przed ciążą Ciąża i Poród dziecko 0-2 przedszkolak szkoła Życie rodzinne zdrowie i pielęgnacja dziecka quizy
portalparentingowy.pl > Dziecko > Kiedy dziecko może zostać samo w domu?
Wioleta Piróg
Wioleta Piróg 22.02.2022 01:00

Kiedy dziecko może zostać samo w domu?

dziecko samo w domu
fot. FluxFactory, canva.com

Rodzice często nie wiedzą, czy mogą już zostawiać swoje dzieci same w domu, czy nie. Niestety nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Ważne są tutaj przepisy prawne, ale także indywidualna dojrzałość i charakter dziecka.

Nie ma jasnych przepisów określających wiek dziecka, które może przebywać w domu bez opieki. Każdy rodzic indywidualnie decyduje o tym, kiedy pozostawić dziecko same w domu. Powinien upewnić się wtedy, że dziecku nie będzie groziło niebezpieczeństwo.

Kiedy dziecko może zostać samo w domu?

Nie ma regulacji prawnej, która określałaby, od jakiego wieku dzieci mogą zostawać same w domu. W razie wątpliwości można zasugerować się jednak zapisem w art. 106 Kodeksu wykroczeń, według którego nie jest zalecane pozostawianie bez opieki dzieci w wieku do lat 7.

„Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany” - brzmi zapis.

Dziecko samo w domu - o czym należy pamiętać?

Według psychologów nie ma konkretnego i uniwersalnego wieku, w którym każde dziecko mogłoby przebywać samo w domu. Eksperci natomiast sugerują graniczny wiek wynoszący 10, a nawet 13 lat. Dlatego przy podejmowaniu decyzji o tym, czy dziecko może pozostać samo w domu, nie należy sugerować się jedynie przepisami.

Warto wtedy wziąć pod uwagę także indywidualne predyspozycje dziecka, jego samodzielność, odpowiedzialność, dojrzałość oraz charakter. Bardzo ważne jest także, aby dziecko wyraziło do tego chęć i gotowość, a także, aby było poinformowane jak długo będzie bez opieki.

Aby dziecko mogło pozostać samo w domu, należy upewnić się, że:

  • wie co wolno, a czego nie wolno mu robić podczas nieobecności rodziców

  • wie, jak się zachować w razie wypadku

  • ma możliwość zaalarmowania o wypadku (telefon, aplikacja)

Artykuły polecane przez redakcję Portal parentingowy:

Źródło: dziendobry.tvn.pl, nn.pl