portalparentingowy.pl
Świadczenie becikowe

unsplash.com / Christian Bowen (CC0 Domena Publiczna)

Dodatkowe 1000 zł za urodzenie dziecka. Komu przysługuje i co zrobić, by je dostać?

7 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Weronika Wasiak

Udostępnij:

Jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł, czyli tzw. becikowe, nie dla każdego. Jakie warunki trzeba spełnić, by je dostać i co zrobić, aby otrzymać pieniądze? Wyjaśniamy.

Dodatkowe świadczenie za urodzenie dziecka dla wielu rodziców może być ogromnym wsparciem. Nie wszyscy jednak mogą ubiegać się o tzw. becikowe. Czytając dalej, dowiesz się, co należy zrobić, by dostać pieniądze i komu one przysługują.

Komu przysługuje jednorazowe świadczenie?

Jak wyjaśnia portal Infor.pl, w roku 2021 becikowe będzie przyznawane na obowiązujących od lat zasadach. Warto jednak przypomnieć najważniejsze z nich, a przede wszystkim te, na podstawie których jednorazowy zasiłek jest przyznawany.

Becikowe jest przyznawane z tytułu urodzenia się żywego dziecka i przysługuje matce lub ojcu, a także opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Zapomoga jest wypłacana jednak dopiero, gdy kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Portal Infor.pl podkreśla jednak, że "w orzecznictwie sądów administracyjnych znajdziemy orzeczenia przemawiające za przyznaniem prawa do becikowego nawet pomimo niezachowania tego warunku".

Portal przypomina również, że becikowe nie zostanie przyznane osobą, którym:

  • świadczenie z tytułu urodzenia dziecka przysługuje za granicą,

  • osobom samotnie wychowującym dziecko, jeżeli "nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd" (wyjątek stanowi sytuacja, w której: jeden z rodziców lub oboje nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka; dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach).

Jak ubiegać się o jednorazową zapomogę?

By otrzymać 1000 zł becikowego, dochód na jedną osobę w rodzinie musi wynosić 1922 zł. Rodzic bądź opiekun, który chce otrzymać jednorazową zapomogę i spełnia wyżej wymienione warunki, musi złożyć wniosek - drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia lub tradycyjnie w urzędzie gminy i miasta.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 października 2021 roku, pod uwagę brany będzie dochód z 2019 roku, z kolei w przypadku późniejszego złożenia dokumentów, kluczowy będzie dochód w 2020 roku.

Portal Infor.pl przypomina również, że gdy "wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, składa się go w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia".

Źródło: Infor

Podobne artykuły

niemowlę

Ciąża i poród

Czy będzie kolejny baby boom? Ekonomiści i epidemiolodzy odpowiadają

Czytaj więcej >
Szkoła rodzenia – co to jest i dlaczego warto do niej chodzić?

Ciąża i poród

Szkoła rodzenia – co to jest i dlaczego warto do niej chodzić?

Czytaj więcej >
Cysta w ciąży

Ciąża i poród

Cysta w ciąży

Czytaj więcej >
Cytomegalia w ciąży

Ciąża i poród

Cytomegalia w ciąży

Czytaj więcej >
Leukocyty w moczu w ciąży

Ciąża i poród

Leukocyty w moczu w ciąży

Czytaj więcej >
Ocena ruchliwości płodu

Ciąża i poród

Ocena ruchliwości płodu

Czytaj więcej >