portalparentingowy.pl
Terapia pedagogiczna

pixabay.com

Terapia pedagogiczna

25 Grudnia 2020

Autor tekstu:

Jan Hylla

Udostępnij:

Coraz większą popularnością w przedszkolach i wczesnych klasach szkoły podstawowej cieszy się terapia pedagogiczna. To dobry znak. Dzięki niej wiele dzieci będzie miało możliwość rozwinięcia swojego nieco ukrytego potencjału, dostosowania się do zasad pan

Czym jest terapia pedagogiczna?

Wyrównywanie wiedzy, zajęcia reedukacyjne czy korekcyjno-kompensacyjne – to tylko niektóre określenia z jakimi można się spotkać, gdy mówimy o terapii pedagogicznej. Czym jest ona w praktyce? Niczym innym jak działaniami podejmowanymi przez wyspecjalizowany personel w celu zniwelowania przeszkód u dziecka, które z przyczyn zaburzeń nauki, rozwoju psychosomatycznego, emocjonalnego, socjalnego czy motywacyjnego takich trudności doświadcza.

Właściwie prowadzona terapia pedagogiczna i rewalidacja połączona z odpowiednim planowaniem zajęć mają za zadanie pobudzenie i stymulację rozwoju emocjonalnego, społecznego czy umysłowego dziecka, które cierpi z powodu problemów rozwojowych na którymkolwiek z tych pól.

Terapię pedagogiczną dzieli się na dwa zasadnicze etapy i etap właściwy. Niemniej jednak, o czym wspomnimy później, jest ona tak czy inaczej każdorazowo dostosowywana do potrzeb i predyspozycji dziecka, którego będzie dotyczyła.

Terapia może również przybierać różne formy i tak będzie to pomoc terapeutyczna, pomoc dydaktyczno–wychowawcza, medyczna i socjalna.

Techniki w terapii pedagogicznej

Wraz z rozwojem nauki i wiedzy o problemach w nauce jakie mogą mieć dzieci, rozwija się też nauka o terapii pedagogicznej. Skutkuje to wykorzystywaniem przez terapeutów coraz większej ilości coraz lepiej dopasowanych do potrzeb dziecka technik.

 • Kinezjologia edukacyjna – często pomijana technika polegająca na stymulowaniu obu półkul nawet w momencie przerwy w zajęciach, np. przez mimowolne rysowanie ‘ósemek’ na kartce.

 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – proste ćwiczenia służące do poznawania swojego ciała i samych siebie, stymulacji pracy wspólnej w parze lub większej grupie (jeśli terapia nie jest indywidualna)

 • integracja sensoryczna – elementy mające na celu pobudzenie przez ćwiczenia zmysłów, napięcia i wiotkości ciała lub pracy związanej z napięciem mięśniowym

 • techniki relaksacyjne

 • Arterapia – nic innego jak zajęcia terapeutyczne wykorzystujące zajęcia plastyczne, terapię związaną z bajkami (pobudzają funkcje społeczne poprzez przedstawianie właściwych wzorców zachowań), muzykoterapia czy terapia poprzez ruch związany z formą tańca (mniej lub bardziej swobodnego).

Zasady terapii pedagogicznej

Żeby terapia pedagogiczna miała sens i mogła przynieść wymierne efekty musi być prowadzona zgodnie ze sztuką, a dokładniej zgodnie z pewnymi obiektywnymi zasadami, które pomagają opracować plan dla każdego dziecka potrzebującego takiej terapii. Do zasad terapii pedagogicznej zaliczamy:

 1. Indywidualizację terapii – dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny plan terapii uwzględniający jego potrzeby, zdolności i możliwości w danym momencie. Dobór metod jak i środków jest dobierany indywidualnie dla każdego.

 2. Trening obejmuje przede wszystkim te obszary, w których osoba leczona wykazuje się najsłabszym opanowaniem i najgłębszym zaburzeniem

 3. Kompensacja zaburzeń – poprzez ćwiczenia terapeutyczne łączy się zaburzone funkcje z funkcjami niezaburzonymi po to, aby wytworzone zostały właściwe automatyzmy kompensujące (kompensacja przez integrację psychosomatyczną)

 4. Poziomowanie trudności ćwiczeń – nauka i terapia odbywają się od ćwiczeń i zadań najprostszych do coraz trudniejszych

 5. Ciągłość i systematyczność – aby terapia pedagogiczna miała sens musi mieć charakter ciągły. Zajęcia z terapeutą muszą być wspomagane pracą rodzica lub opiekuna dziecka w domu. Inaczej można doprowadzić do spadku opanowania umiejętności.

Dla kogo jest skierowana terapia pedagogiczna?

W skrócie rzecz ujmując terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży, które jej potrzebują. Na terapię może zostać skierowane zarówno dziecko w wieku przedszkolnym jak i nastolatek. Szczególnie jednak powinna ona dotyczyć dzieci, u których obserwuje się:

 • Poziom inteligencji poniżej średniej

 • Problemy ze zrozumieniem zasad matematycznych

 • Zaburzenia mowy (seplenienie, opóźnienie)

 • Problemy z pismem – gubienie liter w trakcie pisania, problemy z czytaniem, nieczytelne pismo

 • Problemy ze wzrokiem lub niedosłuch

 • Problemy społeczne takie jak wycofanie, brak umiejętności nawiązania kontaktu, agresja

 • Brak umiejętności skupienia uwagi

Na zajęcia terapii pedagogicznej może skierowane dziecko w każdym wieku i do każdego dziecka terapeuta powinien podejść w sposób indywidualny, maksymalizując jego możliwości dogonienia rówieśników w obszarach, które stanowią problem.

undefined

https://www.mjakmama24.pl/edukacja/problemy-ucznia/terapia-pedagogiczna-aa-tfJm-rQo1-odbU.html

https://www.hellozdrowie.pl/terapia-pedagogiczna-czyli-zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-dla-dzieci-z-potrzeba-ksztalcenia-specjalnego/

https://pomoko.pl/terapia-pedagogiczna-dzieci-i-mlodziezy/

undefined

Podobne artykuły

wystawienie ocen

Szkoła

Kiedy odbywa się wystawienie ocen w szkołach?

Czytaj więcej >

Szkoła

Przemysław Czarnek został zapytany o przecieki dot. egzaminów maturalnych. Odpowiedział, że matury nie będą powtarzane

Czytaj więcej >

Szkoła

Uczniowie będą powtarzać maturę? Dyrektor Centralnej Komisji Edukacyjnej opublikował pilny komunikat

Czytaj więcej >
matura

Szkoła

Media informują, że mogło dojść do przecieku przed egzaminem maturalnym z języka polskiego

Czytaj więcej >
MAtura: szef CKE przekazał ważna radę dla maturzystów

Szkoła

Szef CKE dał maturzystom wskazówkę na chwilę przed egzaminami. Powiedział, co teraz powinni zrobić

Czytaj więcej >
Szkoła: uczniowie stworzyli specjalną petycję

Szkoła

Ponad 530 tys. uczniów podpisało się pod protestem. Nie chcą powrotu do szkół tuż przed wakacjami

Czytaj więcej >