Terapia pedagogiczna
pixabay.com
Jan Hylla - 25 Grudnia 2020

Terapia pedagogiczna

Coraz większą popularnością w przedszkolach i wczesnych klasach szkoły podstawowej cieszy się terapia pedagogiczna. To dobry znak. Dzięki niej wiele dzieci będzie miało możliwość rozwinięcia swojego nieco ukrytego potencjału, dostosowania się do zasad panujących w grupie i wyrównania startu w dalsze życie.

Czym jest terapia pedagogiczna?

Wyrównywanie wiedzy, zajęcia reedukacyjne czy korekcyjno-kompensacyjne – to tylko niektóre określenia z jakimi można się spotkać, gdy mówimy o terapii pedagogicznej. Czym jest ona w praktyce? Niczym innym jak działaniami podejmowanymi przez wyspecjalizowany personel w celu zniwelowania przeszkód u dziecka, które z przyczyn zaburzeń nauki, rozwoju psychosomatycznego, emocjonalnego, socjalnego czy motywacyjnego takich trudności doświadcza.

Właściwie prowadzona terapia pedagogiczna i rewalidacja połączona z odpowiednim planowaniem zajęć mają za zadanie pobudzenie i stymulację rozwoju emocjonalnego, społecznego czy umysłowego dziecka, które cierpi z powodu problemów rozwojowych na którymkolwiek z tych pól.

Terapię pedagogiczną dzieli się na dwa zasadnicze etapy i etap właściwy. Niemniej jednak, o czym wspomnimy później, jest ona tak czy inaczej każdorazowo dostosowywana do potrzeb i predyspozycji dziecka, którego będzie dotyczyła.

Terapia może również przybierać różne formy i tak będzie to pomoc terapeutyczna, pomoc dydaktyczno–wychowawcza, medyczna i socjalna.

Techniki w terapii pedagogicznej

Wraz z rozwojem nauki i wiedzy o problemach w nauce jakie mogą mieć dzieci, rozwija się też nauka o terapii pedagogicznej. Skutkuje to wykorzystywaniem przez terapeutów coraz większej ilości coraz lepiej dopasowanych do potrzeb dziecka technik.

 • Kinezjologia edukacyjna – często pomijana technika polegająca na stymulowaniu obu półkul nawet w momencie przerwy w zajęciach, np. przez mimowolne rysowanie ‘ósemek’ na kartce.
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – proste ćwiczenia służące do poznawania swojego ciała i samych siebie, stymulacji pracy wspólnej w parze lub większej grupie (jeśli terapia nie jest indywidualna)
 • integracja sensoryczna – elementy mające na celu pobudzenie przez ćwiczenia zmysłów, napięcia i wiotkości ciała lub pracy związanej z napięciem mięśniowym
 • techniki relaksacyjne
 • Arterapia – nic innego jak zajęcia terapeutyczne wykorzystujące zajęcia plastyczne, terapię związaną z bajkami (pobudzają funkcje społeczne poprzez przedstawianie właściwych wzorców zachowań), muzykoterapia czy terapia poprzez ruch związany z formą tańca (mniej lub bardziej swobodnego).

Zasady terapii pedagogicznej

Żeby terapia pedagogiczna miała sens i mogła przynieść wymierne efekty musi być prowadzona zgodnie ze sztuką, a dokładniej zgodnie z pewnymi obiektywnymi zasadami, które pomagają opracować plan dla każdego dziecka potrzebującego takiej terapii. Do zasad terapii pedagogicznej zaliczamy:

 1. Indywidualizację terapii – dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny plan terapii uwzględniający jego potrzeby, zdolności i możliwości w danym momencie. Dobór metod jak i środków jest dobierany indywidualnie dla każdego.
 2. Trening obejmuje przede wszystkim te obszary, w których osoba leczona wykazuje się najsłabszym opanowaniem i najgłębszym zaburzeniem
 3. Kompensacja zaburzeń – poprzez ćwiczenia terapeutyczne łączy się zaburzone funkcje z funkcjami niezaburzonymi po to, aby wytworzone zostały właściwe automatyzmy kompensujące (kompensacja przez integrację psychosomatyczną)
 4. Poziomowanie trudności ćwiczeń – nauka i terapia odbywają się od ćwiczeń i zadań najprostszych do coraz trudniejszych
 5. Ciągłość i systematyczność – aby terapia pedagogiczna miała sens musi mieć charakter ciągły. Zajęcia z terapeutą muszą być wspomagane pracą rodzica lub opiekuna dziecka w domu. Inaczej można doprowadzić do spadku opanowania umiejętności.

Dla kogo jest skierowana terapia pedagogiczna?

W skrócie rzecz ujmując terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci i młodzieży, które jej potrzebują. Na terapię może zostać skierowane zarówno dziecko w wieku przedszkolnym jak i nastolatek. Szczególnie jednak powinna ona dotyczyć dzieci, u których obserwuje się:

 • Poziom inteligencji poniżej średniej
 • Problemy ze zrozumieniem zasad matematycznych
 • Zaburzenia mowy (seplenienie, opóźnienie)
 • Problemy z pismem – gubienie liter w trakcie pisania, problemy z czytaniem, nieczytelne pismo
 • Problemy ze wzrokiem lub niedosłuch
 • Problemy społeczne takie jak wycofanie, brak umiejętności nawiązania kontaktu, agresja
 • Brak umiejętności skupienia uwagi

Na zajęcia terapii pedagogicznej może skierowane dziecko w każdym wieku i do każdego dziecka terapeuta powinien podejść w sposób indywidualny, maksymalizując jego możliwości dogonienia rówieśników w obszarach, które stanowią problem.

https://www.mjakmama24.pl/edukacja/problemy-ucznia/terapia-pedagogiczna-aa-tfJm-rQo1-odbU.html

https://www.hellozdrowie.pl/terapia-pedagogiczna-czyli-zajecia-korekcyjno-kompensacyjne-dla-dzieci-z-potrzeba-ksztalcenia-specjalnego/

https://pomoko.pl/terapia-pedagogiczna-dzieci-i-mlodziezy/

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj portalparentingowy.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News