Wyszukaj w serwisie
Przed ciążą Ciąża i Poród dziecko 0-2 przedszkolak szkoła Życie rodzinne zdrowie i pielęgnacja dziecka quizy
portalparentingowy.pl > Życie rodzinne > Mama 4 plus. Komu przysługuje emerytura za urodzenie dzieci?
Martyna Kucharczyk
Martyna Kucharczyk 09.06.2022 14:02

Mama 4 plus. Komu przysługuje emerytura za urodzenie dzieci?

Pieniądze canva pro
fot. Ihar Leichonak, canva.com

Od 2019 roku kobiety, które urodziły co najmniej 4 dzieci i zrezygnowały z pracy, mogą starać się o pieniądze z programu "Mama 4 plus". Jednak, aby dostać specjalną emeryturę, muszą spełnić kilka warunków.

Program został wprowadzony z myślą o matkach, które poświęciły karierę zawodową na rzecz wychowania dzieci. Jeśli spełnią określone warunki, mogą zyskać emeryturę w wysokości 1338,44 zł. Warto dodać, że na świadczenie mogą liczyć również ojcowie.

Komu przysługuje emerytura za urodzenie dzieci?

Program "Mama 4 plus", znany potocznie jako matczyna emerytura, ma zapewnić rodzicom minimalną kwotę na utrzymanie. Pieniądze ze świadczenie przysługują przede wszystkim kobietom, które urodziły czwórkę dzieci i nie podjęły żadnej pracy. Na wsparcie mogą liczyć również ojcowie, ale tylko w szczególnych przypadkach.

Zgodnie z informacjami na stronie zus.info.pl o kwotę 1338,44 zł mogą się starać:

 • Matki co najmniej 4 dzieci, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały po 60 roku życia,

 • Ojcowie co najmniej 4 dzieci, którzy wychowywali dzieci samotnie z pewnych powodów (zmarła matka dzieci, matka porzuciła dzieci, matka przez długi okres czasu nie wychowywała dzieci) i ukończyli 65 lat,

 • osoby mieszkające w Polsce oraz przez co najmniej 10 lat płacące podatki w naszym kraju (po ukończeniu 16 lat),

 • osoby posiadające polskie obywatelstwo lub osoby mająca prawo pobytu, lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Polski

Ponadto osoby przyjmująca świadczenie nie mogą posiadać dochodu na poziomie zapewniającym niezbędne środki utrzymania.

Jak uzyskać emeryturę za urodzenie dzieci?

- Rodzicielskie świadczenie uzupełniające #Mama4Plus to wsparcie dla przeszło 71 tys. osób na łączną kwotę blisko 1,4 mld zł — poinformowało pod koniec maja Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jak zatem uzyskać świadczenie? Należy złożyć wniosek do ZUS-u zawierający podstawowe informacje:

 • dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL,

 • adres zamieszkania,

 • adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),

 • informację o tym, w jaki sposób chce się otrzymywać świadczenie (np. nazwę banku i numer konta bankowego),

 • podpis.

Poza tym do wniosku należy dołączyć:

 • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi,

 • informację o numerach PESEL dzieci,

 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,

 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Artykuły polecane przez redakcję Portal Parentingowy:

Źródło: edziecko.pl

Tagi: Mama 4 plus