Szkoła
fot. Unsplash.com/MChe Lee
Katarzyna Augustyniak - 12 Kwietnia 2021

Nauka zdalna przedłużona do 18 kwietnia. Decyzja dotyczy nie tylko szkół, ale i przedszkoli

Ministerstwo Edukacji podało najnowszy komunikat. Nauka zdalna w szkołach zostaje przedłużona do 18 kwietnia. Zajęcia mają w dalszym ciągu odbywać się na odległość. Jak na razie niewiadomo kiedy uczniowie wrócą do szkół.

Decyzją ministra edukacji nauka zdalna w szkołach i przedszkolach zostaje przedłużona do 18 kwietnia 2021 roku. Zajęcia mają być realizowane zgodnie z założeniami obowiązującej podstawy programowej, ale tylko i wyłącznie w trybie zdalnym na odległość lub innym ustalonym przez dyrektora placówki.

Nauka zdalna przedłużona do 18 kwietnia

Według ustaleń najnowszego rozporządzenia ministerstwa, dyrektorzy mają obowiązek zapewnić uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieciom pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty, naukę w szkole. Dla tych uczniów zajęcia muszą być zorganizowane na miejscu w placówce.

W tym przypadku chodzi głównie o dzieci rodziców, którzy: są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Szkoły oraz przedszkola specjalne również realizują naukę w trybie tradycyjnym, stacjonarnym.

Zapadła decyzja. Rada Ministrów podjęła decyzję o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczegoZapadła decyzja. Rada Ministrów podjęła decyzję o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczegoCzytaj dalej

Do 18 kwietnia zostaje przedłużona nauka w trybie zdalnym w następujących placówkach: w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych, w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Rozporządzenie dotyczy także realizowania zajęć z zakresu praktyk zawodowych oraz kursów. Uczniowie odbywający praktyki są zwolnieni ze świadczenia pracy na rzecz swoich pracodawców.

W przypadku uczniów, którzy z różnych względów nie mają dostępu do narzędzi umożliwiających naukę w trybie zdalnym w miejscu zamieszkania, dyrektorzy placówek mają obowiązek zapewnić im możliwość nauki na odległość w szkołach. Dotyczy to również uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Ośmioklasiści oraz maturzyści mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminów na terenie szkoły pod warunkiem, że zajęcia te będą odbywały się w małych grupach z nauczycielem prowadzącym. Pedagodzy mogą też przeprowadzać na terenie szkoły testy kontrolne sprawdzające wiedzę przed egzaminami. To samo dotyczy olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Artykuły polecane przez redakcję Portal Parentingowy:

Źródło: Wiadomosci.radiozet.pl

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj portalparentingowy.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News