portalparentingowy.pl
Szkoła

fot. Unsplash.com/MChe Lee

Nauka zdalna przedłużona do 18 kwietnia. Decyzja dotyczy nie tylko szkół, ale i przedszkoli

12 Kwietnia 2021

Autor tekstu:

Katarzyna Augustyniak

Udostępnij:

Ministerstwo Edukacji podało najnowszy komunikat. Nauka zdalna w szkołach zostaje przedłużona do 18 kwietnia. Zajęcia mają w dalszym ciągu odbywać się na odległość. Jak na razie niewiadomo kiedy uczniowie wrócą do szkół.

Decyzją ministra edukacji nauka zdalna w szkołach i przedszkolach zostaje przedłużona do 18 kwietnia 2021 roku. Zajęcia mają być realizowane zgodnie z założeniami obowiązującej podstawy programowej, ale tylko i wyłącznie w trybie zdalnym na odległość lub innym ustalonym przez dyrektora placówki. 

Nauka zdalna przedłużona do 18 kwietnia

Według ustaleń najnowszego rozporządzenia ministerstwa, dyrektorzy mają obowiązek zapewnić uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a także dzieciom pracowników medycznych, pomocy społecznej, służb porządkowych i oświaty, naukę w szkole. Dla tych uczniów zajęcia muszą być zorganizowane na miejscu w placówce. 

W tym przypadku chodzi głównie o dzieci rodziców, którzy: są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, wykonują działania ratownicze, są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty.

Szkoły oraz przedszkola specjalne również realizują naukę w trybie tradycyjnym, stacjonarnym.

Do 18 kwietnia zostaje przedłużona nauka w trybie zdalnym w następujących placówkach:  w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych, w szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Rozporządzenie dotyczy także realizowania zajęć z zakresu praktyk zawodowych oraz kursów. Uczniowie odbywający praktyki są zwolnieni ze świadczenia pracy na rzecz swoich pracodawców. 

W przypadku uczniów, którzy z różnych względów nie mają dostępu do narzędzi umożliwiających naukę w trybie zdalnym w miejscu zamieszkania, dyrektorzy placówek mają obowiązek zapewnić im możliwość nauki na odległość w szkołach. Dotyczy to również uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności. 

Ośmioklasiści oraz maturzyści mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminów na terenie szkoły pod warunkiem, że zajęcia te będą odbywały się w małych grupach z nauczycielem prowadzącym. Pedagodzy mogą też przeprowadzać na terenie szkoły testy kontrolne sprawdzające wiedzę przed egzaminami. To samo dotyczy olimpiad przedmiotowych i konkursów.

Artykuły polecane przez redakcję Portal Parentingowy:

  • Mama zrobiła swojej córce manicure

  • Dziewczynka jest oczarowana śpiewem mamy

  • Dlaczego lepiej nie podawać dziecku jajeczek wielkanocnych?

Źródło: Wiadomosci.radiozet.pl

Podobne artykuły

Terapia pedagogiczna

Szkoła

Terapia pedagogiczna

Czytaj więcej >
Ćwiczenia dla dyslektyków

Szkoła

Ćwiczenia dla dyslektyków

Czytaj więcej >
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Szkoła

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Czytaj więcej >
Dziecko

Szkoła

Szczegóły w sprawie ferii zimowych. Rodzice nie będą zadowoleni

Czytaj więcej >
klasa

Szkoła

Przemysław Czarnek o nauce zdalnej. Przyznał, że nie był świadomy istnienia ważnego problemu

Czytaj więcej >
klasa

Szkoła

Rząd ma w planach nowy przedmiot szkolny. Na czym będzie polegał?

Czytaj więcej >