Wyszukaj w serwisie
Przed ciążą Ciąża i Poród dziecko 0-2 przedszkolak szkoła Życie rodzinne zdrowie i pielęgnacja dziecka quizy
portalparentingowy.pl > Szkoła > Czy religia jest obowiązkowa? Tak wypiszesz dziecko z katechezy
Marta  Lewandowska
Marta Lewandowska 10.09.2023 11:00

Czy religia jest obowiązkowa? Tak wypiszesz dziecko z katechezy

religia nie jest obowiązkowa
Fot. Shutterstock

Z roku na rok na religię w polskich szkołach chodzi mniej dzieci. Jak bumerang powraca też temat, czy te zajęcia są obowiązkowe. Czy szkoła może wymagać oświadczenia, że na religię dziecko nie chodzi i co będzie robić w czasie, kiedy jego klasa będzie na katechezie? Na wszystkie pytania odpowiadamy poniżej.

Rodzice  uczniowie coraz częściej zastanawiają się, czy dziecko może nie chodzić na religię, czy w tym czasie powinno mieć zajęcia z etyki, a jeśli nie, to jak rozwiązać tę sytuację. Sprawdziliśmy dokładnie, co mówi prawo, ale też jakich formalności trzeba dopełnić w szkole, aby dziecko miało zapewnioną opiekę w czasie katechezy.

Religia nie jest obowiązkowa

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, uczestnictwo w lekcjach religii, ale też etyki jest dla uczniów w pełni dobrowolne. Jeśli to tylko możliwe dyrektor placówki układając plan lekcji, powinien te przedmioty umieszczać na początku lub na końcu planu. W praktyce - bywa różnie. 

Wynika to z braku nauczycieli, ale też z faktu, że wiele szkół ma tyle klas, że ułożenie zajęć w ten sposób często jest niemożliwe. Wbrew zapowiedziom ministra Czarnka, ani religia, ani etyka nie są obowiązkowe. Wciąż udział w nich jest dobrowolny i powinien odbywać się na podstawie deklaracji wypełnionych przez rodziców, że chcą, aby dziecko uczęszczało na katechezę.

Kopia – Green Beans (14).jpg

Fot. Canva

Prawo sobie, ale biurokracja...

Wbrew Ustawie Prawo Oświatowe szkoły często proszą rodziców o wypełnienie deklaracji, że ich dziecko na katechezę uczęszczać nie będzie. Ponieważ ten przedmiot zaliczany jest do średniej ocen, zależy im, aby mieć formalną podkładkę, która pozwoli nie wstawiać nieobecności uczniom. 

Oczywiście można się sprzeczać i powoływać na znajomość przepisów, jednak czasem szybciej po prosto napisać wiadomość. Warto skontaktować się z wychowawcą za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub zadzwonić do sekretariatu i zapytać, jak w placówce dziecka rozwiązywana jest ta sytuacja.

Jak napisać rezygnację z religii do szkoły

Uczeń, który nie jest jeszcze pełnoletni, musi poprosić rodzica o napisanie wiadomości przez dziennik elektroniczny do wychowawcy lub dyrektora szkoły. Informacja powinna zawierać takie informacje, jak: imiona i nazwisko dziecko, klasę, do której uczęszcza, a także informację, że dziecko nie będzie uczestniczyło w zajęciach z katechezy. 

Placówka nie może wymagać wyjaśnienia, jaka jest przyczyna takiej decyzji. W wersji papierowej konieczny jest czytelny podpis rodzica.

Przykładowa rezygnacja z lekcji religii:

"Ja niżej podpisana/-y informuję, że mój syn/córka (imię i nazwisko), uczeń klasy...... w roku szkolnym 2023/24, nie będzie uczęszczać na lekcje religii ani etyki.
 

                                                                             Z poważaniem

                                            Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego"

Co z dzieckiem, które nie chodzi na religię

Jeśli klasa zaczyna lekcje od religii, uczniowie, którzy nie biorą w niej udziału, zaczynają zajęcia później, podobnie, jeśli katecheza jest ostatnią lekcją - wcześniej mogą iść do domu. 

Jeśli dziecko nie wraca samo, lub zajęcia są w środku lekcji, pozostaje pod opieką szkoły. Zwykle w tym czasie mogą udać się do świetlicy szkolnej lub biblioteki, gdzie mogą wziąć udział w zorganizowanych zajęciach lub np. odrobić lekcje. 

Szkoła ma obowiązek zapewnić dziecku opiekę w tym czasie. Podobnie sytuacja ma się w przedszkolach, które mają w swoim programie lekcje religii, rodzic nie ma obowiązku odbierać dziecka wcześniej, to po stronie placówki leży zapewnienie najmłodszym opieki w czasie trwania zajęć dobrowolnych, w których dziecko nie uczestniczy. 

Zobacz także:

Czarnek zmasakrowany przez kilkulatkę. Reakcja uczennicy hitem internetu

Do śniadaniówki włóż czekoladę. Takie jedzenie ucieszy ucznia i rodzica

Jak nauczyć dziecko prawidłowo trzymać ołówek? Nauczycielka zdradza swój trik