Wyszukaj w serwisie
Przed ciążą Ciąża i Poród dziecko 0-2 przedszkolak szkoła Życie rodzinne zdrowie i pielęgnacja dziecka quizy
portalparentingowy.pl > Przed ciążą > Przyszli ojcowie powinni uważać na te leki. Ich zażywanie może poważnie zaszkodzić dziecku
Marta Uler
Marta Uler 07.03.2024 15:56

Przyszli ojcowie powinni uważać na te leki. Ich zażywanie może poważnie zaszkodzić dziecku

mężczyzna niemowlę
Fot. Pixabay/Danik Prihodko

Od czasu do czasu dowiadujemy się o tym, że leki, które przyjmujemy, mogą mieć bardzo niebezpieczne skutki uboczne. Ważne ostrzeżenie wydał Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.

Okazuje się, że dzieci mężczyzn, którzy zażywali lek zawierający w składzie substancję czynną o nazwie walproinian, nawet na 3 miesiące przed poczęciem, mogą cierpieć na zaburzenia neurorozwojowe, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną włącznie.

Ostrzeżenie dotyczące leku

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych poinformował o niebezpiecznych skutkach ubocznych związanych z przyjmowaniem leku, stosowanego w padaczce i chorobie afektywnej dwubiegunowej, który zawiera walproinian. Dzieci mężczyzn, którzy go zażywają, nawet 3 miesiące przed poczęciem, są zagrożone ryzykiem wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych.

W komunikacie czytamy: 

Retrospektywne badanie obserwacyjne przeprowadzone w 3 krajach skandynawskich sugeruje zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych (...) u dzieci (w wieku od 0 do 11 lat), których ojcowie byli leczeni walproinianem w monoterapii w ciągu 3 miesięcy przed poczęciem w porównaniu z dziećmi poczętymi przez mężczyzn leczonych lamotryginą lub lewetyracetamem w monoterapii. Ze względu na ograniczenia badania, ryzyko to jest możliwe, ale nie zostało potwierdzone.

Fot. Pixabay/natasanna

Zagrożenie dla dziecka

Dalej w komunikacie podkreśla się, że istnieje ryzyko, iż dzieci mężczyzn, którzy leczyli się tym walproinianem (a nawet zakończyli tę terapię przed upływem 3 miesięcy przed poczęciem dziecka), zagrożone są wystąpieniem zaburzeń neurorozwojowych, takich jak spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia komunikacji, deficyt uwagi, zaburzenia ruchowe, zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

Autorzy ostrzeżenia podkreślają, że ryzyko to jest jednak niewielkie:

Badanie nie było wystarczająco duże, aby ocenić powiązania z określonymi podtypami NDD. Ze względu na ograniczenia badania, w tym potencjalny zakłócający wpływ wskazań i różnice w czasie obserwacji między narażonymi grupami, ryzyko NDD u dzieci mężczyzn, którzy przyjmowali walproinian w ciągu 3 miesięcy przed poczęciem, jest uważane za potencjalne, a związek przyczynowy ze stosowaniem walproinianu nie został potwierdzony.

Wiadomo natomiast, że na pewno większe ryzyko związane z przyjmowaniem walproinianu dotyczy kobiet

Gdy walproinian jest podawany kobietom w monoterapii, badania dzieci w wieku przedszkolnym narażonych in utero na walproinian wykazują, że nawet u 30-40 proc. dzieci występują opóźnienia wczesnego rozwoju, takie jak późniejsze rozpoczęcie mówienia i chodzenia, mniejsza sprawność intelektualna, niska sprawność językowa (mówienie i rozumienie) i problemy z pamięcią.

Wskazane są środki ostrożności

Choć ryzyko jest niewielkie i potencjalne, powstały nowe zalecenia dotyczące stosowania walproinianu u mężczyzn, m .in.:

  • Zaleca się, aby u pacjentów płci męskiej leczenie walproinianem było rozpoczynane i nadzorowane przez specjalistę doświadczonego w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej.
     
  • Lekarze przepisujący lek powinni poinformować leczonych mężczyzn o potencjalnym ryzyku i omówić z nimi potrzebę rozważenia skutecznej antykoncepcji, również dla partnerki, podczas stosowania walproinianu i przez 3 miesiące po zaprzestaniu leczenia.
     
  • W przypadku pacjentów płci męskiej planujących poczęcie dziecka należy rozważyć i omówić z pacjentem odpowiednie alternatywne możliwości leczenia. Należy ocenić indywidualną sytuację każdego pacjenta. Zaleca się, aby w razie potrzeby zasięgnąć porady specjalisty doświadczonego w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej.

Zobacz także:

Tych leków nie podawaj dziecku przed snem! Pogorszysz jego stan

Nigdy nie podawaj tego leku dziecku. Skończy się uszkodzeniem wątroby i nerek

Lek na katar dla dzieci wycofany ze sprzedaży. Sprawdź, czy masz go w apteczce

Tagi: Tata leki ciąża