Wyszukaj w serwisie
Przed ciążą Ciąża i Poród dziecko 0-2 przedszkolak szkoła Życie rodzinne zdrowie i pielęgnacja dziecka quizy
portalparentingowy.pl > Szkoła > Czy można zapisać dziecko do takiej szkoły, jaka nam się podoba?
Marta Uler
Marta Uler 19.03.2024 18:48

Czy można zapisać dziecko do takiej szkoły, jaka nam się podoba?

dziewczynka
Fot. Pixabay/RDNE Stock project

Rekrutacja do szkół podstawowych 2024 trwa. Rodzice przyszłych pierwszoklasistów muszą złożyć odpowiedne dokumenty w placówce, do której ma chodzić ich dziecko. Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 obejmuje maluchy, które w tym roku kończą 7 lat.

Do pierwszej klasy można także zapisać dziecko 6-letnie na wniosek rodziców, ale potrzebne będą tu dodatkowe formalności. Rodzice często zastanawiają się też, czy mają jakiś wpływ na to, do której placówki będzie chodziło ich dziecko. Czy koniecznie musi to być szkoła obwodowa? Wyjaśniamy. 

Rekrutacja do szkół podstawowych 2024

Rekrutacja do szkół podstawowych trwa już obecnie w całej Polsce. Wszystkie etapy i terminy w poszczególnych miastach rozkładają się nieco inaczej, rodzice przyszłych pierwszoklasistów muszą więc być z nimi na bieżąco. Nieco prościej mają tylko opiekunowie dzieci, które chodzą akurat do zerówki w danej szkole – rodzice muszą tylko wypełnić odpowiedni wniosek. Zostali już o tym poinformowani. Jeśli dopełnią formalności, od września ich pociecha stanie się uczniem szkoły podstawowej.

O tym, czy dziecko zostanie uczniem tej, czy innej szkoły, decyduje komisja rekrutacyjna, złożona w głównej mierze z pracowników danej szkoły. W pierwszej kolejności musi przyjąć dzieci należące do rejonu. Dzieci spoza obwodu, będą brane pod uwagę dopiero w miarę wolnych miejsc.

Warto tu podkreślić, że przyjęcie do szkoły rejonowej jest prawem każdego dziecka. Oznacza to, że jeżeli podoba nam się szkoła przypisana do naszego adresu i chcielibyśmy widzieć w niej nasze dziecko, to kompletnie nie musimy się stresować. Ono ma tam zapewnione miejsce.

Fot. Pixabay/ExplorerBob

Szkołę można sobie wybrać

Przyjęcie do szkoły rejonowej nie jest natomiast obowiązkiem. Jeżeli sytuacja wygląda odwrotnie i jesteśmy negatywnie nastawieni do szkoły rejonowej, albo po prostu bardziej podoba na się inna, ma ciekawszą ofertę, lepsze boisko, lub chodzą tam koledzy i koleżanki naszego dziecka, to możemy się ubiegać o przyjęcie właśnie do tej placówki. 

W takim wypadku musimy wziąć udział w rekrutacji. Odbywa się to trochę inaczej w różnych miastach. W niektórych trzeba osobiście składać wnioski rekrutacyjne, w innych, jak np. w Warszawie, jest system elektroniczny, w którym podajemy kilka placówek, które nas interesują, najwyżej wpisując tę, na której zależy nam najbardziej. 

I, jeżeli, w wybranej przez nas szkole, będą wolne miejsca (dzieci z rejonu mają pierwszeństwo), możemy liczyć na przyjęcie. Wiele szkół przyznaje tu dodatkowe punkty, bo bywa, że te wolne miejsca cieszą się bardzo dużą popularnością.

Za co można dostać dodatkowe punkty?

Większe szanse na dostanie się do wybranej szkoły ma dziecko, które zdobędzie więcej punktów. Mogą one być przyznawane, gdy:

 • dziecko jest samotnie wychowywane przez mamę lub tatę,
   
 • rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej samej placówki,
   
 • miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły,
   
 • rodzice rozliczają podatki w gminie, na której terenie znajduje się placówka,
   
 • dziecko chodziło do oddziału przedszkolnego (zerówki) w danej szkole.

A co jeszcze będzie potrzebne podczas składania wniosku do szkoły? Kilka ważnych dokumentów:

 • informacja o gotowości szkolnej, czyli zaświadczenie o odbyciu przygotowania przedszkolnego dla uczniów klasy pierwszej,
   
 • dokumenty do wglądu: skrócony odpis aktu urodzenia, dowód tożsamości opiekuna,
   
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka, przedkładane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń lub potwierdzenie zameldowania dziecka,
   
 • rozliczenie PIT za ostatni rok (jednego lub obojga rodziców lub opiekunów).

Nie tylko 7-latki pójdą do szkoły

Warto zaznaczyć, że jeśli rodzic chce, by jego 6-letnie dziecko poszło do szkoły, to jest to możliwe – na takich samych zasadach – jednak tu musi być spełniony dodatkowo jeszcze jeden z poniższych warunków:

 • uczestniczenie przez dziecko (w roku poprzedzającym) w zajęciach przygotowujących do nauki w szkole – w przedszkolu lub w szkolnej zerówce;
   
 • otrzymanie pozytywnej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, która potwierdza gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Zobacz także:

"Pusty rocznik" idzie do szkół we wrześniu. Czeka ich wielkie rozczarowanie

Co powinno umieć dziecko, które idzie do przedszkola? Wyjaśniamy

Rekrutacja do przedszkoli 2024. Na rodziców czeka kilka niespodzianek