Wyszukaj w serwisie
Przed ciążą Ciąża i Poród dziecko 0-2 przedszkolak szkoła Życie rodzinne zdrowie i pielęgnacja dziecka quizy
portalparentingowy.pl > Szkoła > Nowy rok szkolny 2024/2025. Te 7 zmian, które wejdzie w życie już we wrześniu
Marta Uler
Marta Uler 17.06.2024 09:36

Nowy rok szkolny 2024/2025. Te 7 zmian, które wejdzie w życie już we wrześniu

uczniowie
Fot. East News/Adam Burakowski

Ministerstwo Edukacji ogłosiło priorytety, jakie stawia sobie na nowy rok szkolny. Na pierwszym miejscu tej listy znalazła się edukacja prozdrowotna w szkole. Drugie to kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, a podium zamyka troska o zdrowie psychiczne uczniów.

Tych celów jest jednak więcej. Ważny dokument resortu wskazuje także inne ważne obszary do zrealizowania przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Priorytety MEN na rok szkolny 2024/2025

Każdego roku, w czerwcu, minister edukacji, wydaje dokument, w którym przedstawia kierunki realizacji polityki oświatowej na nadchodzący rok szkolny. Jest do tego zobowiązany przepisami ustawy Prawo Oświatowe. 

W dokumencie "Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025" wskazano tym razem aż siedem obszarów, które priorytetowo powinny być wzięte pod uwagę, począwszy od września, jeśli polska szkoła ma się rozwijać w dobrym kierunku. Jest to taka podstawa do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli, wszelkich działań w nadchodzącym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2024/2025 najważniejsza będzie edukacja prozdrowotna w szkołach, kształtowanie właściwych postaw społecznych i patriotycznych, a na trzecim miejscu – wspieranie uczniów od strony psychologicznej oraz wychowywanie ich na ludzi empatycznych i wrażliwych na potrzeby innych osób. 

To będzie najważniejsze w roku szkolnym 2024/2025

Serwis gov.pl/web/edukacja wyszczególnia siedem najważniejszych obszarów:

1. Edukacja prozdrowotna w szkole - kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.

2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za  region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna.  

3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.

4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności, opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.

6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami, oraz z instytucjami regionalnymi.

7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Zadania dla kuratorów

W dokumencie wskazano również zakres kontroli prowadzonych przez kuratorów oświaty w ramach nadzoru pedagogicznego. I tak np. w szkołach podstawowych kontrolowane będą: 

  • zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego,
     
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora,
     
  • realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Co jeszcze? Np. w ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych kontrolowana będzie zgodność z przepisami prawa oświatowego, m.in., realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, a w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych kontrolowana będzie organizacja kształcenia oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych.

Zobacz także:

Polscy uczniowie z najgorszym wynikiem na świecie. Od września do szkół wraca nowy obowiązek

Szkoły w wakacje będą otwarte. “Każdy, kto zobaczy kłódkę, ma iść do dyrektora”

Młodzi w nosie mają studia. Coraz mniejszy procent maturzystów chce się uczyć na uczelniach wyższych

Powiązane
Był sobie kot
"Był sobie kot" już w kinach. Świetna zabawa dla całej rodziny
Karol Strasburger
Pokręcony quiz z pytaniami z "Familiady". Zgadniesz, jak odpowiedzieli ankietowani?